L’escola

La Llar d’infants municipal La Llum és una escola pública d’educació infantil de primer cicle, de titularitat municipal i gestionada per la cooperativa Suara, que pot acollir infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.

Pel curs 2020-2021 la llar té una capacitat total de 99 places distribuïdes en:

3 aules de 13 infants d’1-2 anys

1 aula mixta amb infants d’1-3 anys

2 aules de 20 infants de 2-3 anys

“Cada infant és una persona única, capaç i creativa, en procés de desenvolupament global i individual. Aprèn a partir de l’observació i l’exploració de l’entorn més proper; que li permet posar a prova les seves capacitats i possibilitats.

Gaudeix del privilegi de no tenir idees preconcebudes, fet que el beneficia a l’hora  d’expressar-se i comunicar-se de manera molt espontània i innovadora.”

(extret del Projecte Educatiu de Centre)

Partint d’aquesta visió del concepte d’infant, l’equip educatiu de l’escola creu en una metodologia de treball basada en l’experimentació lliure.

Entenem com a experimentació lliure, el fet de poder observar, explorar, manipular, interactuar i descobrir a partir de diferents materials, espais, situacions, amb iguals i adults. Per desenvolupar i potenciar les seves habilitats, emocions, sentiments, capacitats; i poder satisfer les seves necessitats i inquietuds.

Les propostes i materials van sorgint a partir del creixement i desenvolupament dels infants, sempre buscant una constant progressió.

Treballem per una escola que aculli els infants i les seves famílies; un espai on els infants es trobin còmodes i segurs, on trobin oportunitats per descobrir-se ells mateixos i l’entorn natural i social. Un lloc on les famílies troben un suport en el seu dia a dia com a pares i mares. Un espai de convivència i participació.

Oferint tant servei de llar d’infants, com altres serveis oberts a totes les famílies del barri i de la ciutat amb infants fins a 6 anys.