Projecte pedagògic

L’escola ofereix un projecte pedagògic basat en quatre eixos: les emocions, la relació amb els altres, el joc i la descoberta, i la cura i l’autonomia personal.

Partint sempre del joc lliure dels infants, amb uns espais i uns materials pensats per afavorir aquest joc com a eina de creixement i on l’infant és el protagonista dels seus aprenentatges.

Espais acollidors amb un ambient càlid i afectiu adequat a les necessitats dels infants d’aquestes edats, que possibilita experiències i vivències de joc i de relació.

Un projecte educatiu compartit amb les famílies, ja que són part implicada en l’educació dels infants i punt de referència per a ells.

Un dia a dia dinàmic i estable, que acompanya i respon al procés d’autonomia i d’aprenentatge de cada infant, de comunicació, experimentació, manipulació i moviment en llibertat.

Un ritme ordenat i flexible que s’adequa a cada realitat concreta, a les diferents situacions d’higiene, alimentació i descans com a base del benestar dels infants, propiciant la seva iniciativa i el seu interès