Serveis complementaris

Per donar resposta a les necessitats educatives dels infants i  de les seves famílies i permetre la conciliació familiar i laboral, proposem diferents serveis que complementen la jornada escolar, tots ells emmarcats en el projecte educatiu del centre.

  • Servei d’acollida matí (de 7:45 a 8:45 h):

Espai d’acollida dels infants abans de l’inici de l’horari escolar habitual per a les famílies que ho necessiten.

Es pot entrar en qualsevol moment durant tota l’hora d’acollida. Hi ha dues modalitats segons si l’entrada es fa de 7:45 a 8:15; o bé si l’entrada és a partir de les 8:15 h.  Els infants que utilitzen aquest servei poden esmorzar a l’escola amb el que portin de casa sempre que arribin abans de 2/4 de 9 del matí.

A partir de 6 usuaris.

  • Servei de menjador  (de 12 a 13 h) o servei de menjador i descans (de 12 a 15 h):

– Al nivell d’1 a 2 anys: les famílies poden dur el menjar de casa o bé poden demanar el servei de càtering extern (menú triturat o menú sencer).

– A partir del nivell de 2 a 3 anys: és sempre servei de càtering extern (menú sencer).

El dinar el serveix l’empresa TEC.

Possibilitat de menús especials com dieta astringent, per al·lèrgies o intoleràncies, halal, etc.